Generelle brugsbetingelser

Anvendelse

Alt indhold på dette site tilhører Jupin Trade and Communication og www.livsnyder.dk, herefter kaldet Jupin Trade and Communication, og er ophavsretligt beskyttet. Der gives tilladelse til at bruge dokumenterne (såsom kommissionsbetænkning, pressemeddelelser, dataark og hyppigt stillede spørgsmål) fra dette website, forudsat at:
1. Denne meddelelse vises på alle kopier, og især at både ophavsretsmeddelelsen og denne tilladelsesmeddelelse også vises.
2. Dokumenterne fra dette site udelukkende bruges til oplysende formål, til medier og ikke-kommercielle og personlige formål, og at de ikke vil blive kopieret eller sendt på nogen netværkscomputer eller udsendt i noget kommercielt medie, og
3. Der ikke foretages nogen ændringer i dokumenterne.

Brug til andre kopierede eller transmitterede formål, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse fra Jupin Trade and Communication, der ejer disse rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Alle rimelige foranstaltninger er truffet for at sikre nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette website. Jupin Trade and Communication og/eller de respektive leverandører giver dog ikke nogen garantier for dokument- eller diagramoplysningernes egnethed til bestemte formål. Alle dokumenter og de relaterede diagrammer vises “som de er” uden garantier af nogen art. Jupin Trade and Communication og/eller de respektive leverandører frasiger sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til denne information, herunder alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål samt adkomst og ikke-krænkelse. Al adgang og brug af dette indhold sker på brugerens eget ansvar. Under ingen omstændigheder er Jupin Trade and Communication og/eller de respektive leverandører ansvarlige for nogen specielle, indirekte skader eller følgeskader eller for nogen andre skader som følge af tab af brug, data eller driftstab, uanset om tabet skyldes en kontrakthandling, forsømmelse eller andre ansvarspådragende handlinger, der følger eller sker i forbindelse med brug eller præsentation af oplysninger fra dette site.  . Dokumenterne og de relaterede diagrammer, der er publiceret på denne server, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der bliver jævnligt tilføjet ændringer af oplysningerne heri. Jupin Trade and Communication og/eller de relaterede leverandører kan når som helst foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne og/eller programmerne, der er beskrevet her. Vi er ikke ansvarlige for tab eller beskadigelse som følge af et distribueret overbelastningsangreb, virus eller andre teknisk skadelige materialer, som kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller anden ejendom som følge af din brug af dette websted, eller hvis du downloader materialer, der er udgivet på det eller på noget websted, som webstedet indeholder links til.

Virus, hacking og andre overtrædelser

Du må ikke misbruge dette websted ved bevidst at indføre virus, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er i ond hensigt eller teknisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til webstedet, den server, hvor webstedet er gemt, eller nogen server, computer eller database, der er tilknyttet dette websted. Du må ikke angribe dette websted via et overbelastningsangreb (DoS-angreb) eller et distribueret overbelastningsangreb.

Hvis du overtræder denne bestemmelse, begår du en kriminel handling i henhold til dansk lovgivning om computermisbrug. Vi indberetter alle sådanne overtrædelser til de relevante myndigheder, og vi samarbejder med disse myndigheder for at afsløre din identitet over for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge webstedet med det samme.

Links til tredjepartes sites

Med links i dette område kan du afslutte Jupin Trade and Communications site. De tillinkede sites ligger uden for Jupin Trade and Communication’s kontrol, og ingen enhed under Jupin Trade and Communication er ansvarlig for indhold på andre linksites eller for links på disse sites eller for ændringer eller opdateringer på sådanne sites. Ligeledes er ingen enhed under Jupin Trade and Communication ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission af indhold fra et linket site. Disse links er kun en service til dig, og inkluderingen af et link udgør ikke nogen godkendelse af sitet fra Jupin Trade and Communication.

Meddelelse om ophavsret

Copyright ® 2013 Jupin Trade and Communication. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærkemeddelelse

Varemærker tilhørende Jupin Trade and Communication, der refereres til heri, uanset om de står anført med fed skrift eller med varemærkesymbolet ®, er varemærker, der tilhører enheder i Jupin Trade and Communication. Navne på faktiske firmaer og produkter, der nævnes heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Brug af disse varemærker, af virksomhedsnavnet Jupin Trade and Communication og af virksomhedens logo er udtrykkeligt forbudt og kan være en overtrædelse af loven, medmindre brugen er accepteret heri. Kontakt venligst Jupin Trade and Communication, hvis du ønsker flere oplysninger.

Din anvendelse af dette website kan blive registreret

Jupin Trade and Communication kan frit bruge disse oplysninger til statistiske vurderinger med det formål at sikre en uafbrudt service og at forbedre vores website. Brug ikke denne service, hvis du ikke kan acceptere denne politik. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet heri.